Nokia

Nokias produkter inom digital hälsa erbjuder konsumenter bekvämlighet, val och tillgänglighet oavsett livsstil. Nokia kan med dess produktsortiment nu tillgodose hälsobehov hos en bred målgrupp, från de som sträva efter en hälsosam förändring utan drastiska livsstilsförändringar till de som vill underhålla en redan hälsosam livsstil.